Trio / Program mentoringowo-mastermindowy

Kameralna, trzyosobowa grupa plus mentorka.

 

Mikro grupa mentoringowo-mastermidowa: czyli 3 osoby (razem z Tobą) plus ja w roli mentorki.

  • 6 miesięcy towarzyszenia Ci w rozwoju Twojego projektu
  • Co miesiąc: 2,5-godzinne spotkanie (zoom lub meet), na które przynosicie wątpliwości i wspólnie zmieniamy je w pewność i pomysły na działania
  • Co dwa miesiące (trzy razy w trakcie trwania programu): 1,5 godzinne warsztaty na wybrany przez Was temat
  • Zamknięta grupa dyskusyjna, w której w każdej chwili można  poprosić o feedback, spytać o jakieś techniczne rozwiązanie, poprosić o dodanie wiatru w skrzydła, skonsultować pomysł itd.
  • Bieżące raportowanie postępów w działaniu, prace domowe i w razie potrzeby omawianie blokad.

Koszt udziału w tym programie to 2900 zł (faktura z VAT).

Płatność w całości lub w dwóch ratach po 1450 zł.